ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν λοιπόν βρεθείτε σε αυτή την δυσάρεστη θέση θα πρέπει να γνωρίζεται ότι:
• Το πρώτο μέλημα είναι το Πιστοποιητικό Θανάτου. Αν ο θάνατος έχει συμβεί στο σπίτι ειδοποιήστε τον οικογενειακό σας γιατρό να συντάξει το πιστοποιητικό θανάτου με το γνήσιο της υπογραφής του. Σε περίπτωση θανάτου σε Νοσοκομείο, Κλινική ή κάποιο άλλο ίδρυμα, ζητήστε το από τους υπευθύνους.
• Το δεύτερο μέλημα είναι ο Ρουχισμός για το τελευταίο ταξίδι του αγαπημένου σας προσώπου που θα παραδώσετε στους συνεργάτες μας καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό Θανάτου και την Ταυτότητα του.
• Και τέλος μετά το πέρας της τελετής ενταφιασμού μέλημα σας είναι η παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων από το Γραφείο μας και η κατάθεση τους στο ασφαλιστικό ταμείο για την παραλαβή των εξόδων κηδείας.
• Όλα τα ταμεία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ που θα γίνουν για την κηδεία των ασφαλισμένων τους. Το ποσό αυτό ποικίλει ανάλογα το ασφαλιστικό ταμείο.

 

Θα μας βρείτε